Máy Tính Kim Long dời về nhà địa chỉ 127 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 (Ngay ngã 4 Lê Hồng Phong và Trần Phú)
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

45,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2699 V3
 • RAM: DDR4 32GB Tự Fix Lỗi
 • HDD: SSD 512Gb NVME
 • VGA: GeForce RTX 3060
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

41,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2683 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

40,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2683 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVME 256GB
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

38,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

34,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 500Gb Nvme SS
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

34,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

33,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

31,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

28,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1660 V3
 • RAM: DDR4 64Gb
 • HDD: 2TB + SSD 512Gb Nvme
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

27,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16Gb
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

24,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 24Gb
 • HDD: 1Tb + SSD 512Gb Nvme
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

24,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 8GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

22,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

22,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

21,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

21,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 256GB Nvme
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

20,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

18,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V4
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 256Gb Nvme
 • VGA: Quadro k2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

17,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB Nvme
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

16,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

15,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

15,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

14,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

13,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1630 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD120GB
 • VGA: GeForce GT1030 4GB
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: GeForce GT1030 4GB
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2670
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

10,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 256Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500Gb + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200 4GB - DDR5
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 500GB+ SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro k600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 v2
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

10,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 v3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GT 730 2Gb
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

9,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

9,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: No HDD + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

8,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB+500GB
 • VGA: Nvidia K620 2Gb
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 250GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

8,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB+500GB
 • VGA: Quadro K2000 2GB - 128Bit DDR5
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

7,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3580
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GTX 750Ti 2GB GDDR5
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

7,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K420
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

7,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Pentium G3250
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GT1030 4GB
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

6,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

6,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

6,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

5,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120GB+500GB
 • VGA: GeForce GT 610 1GB
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

4,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

4,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

4,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

3,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
0931.8.9.10.11 0934.251.251
0931.8.9.10.11 0934.251.251