Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

45,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2683 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

42,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2683 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 512Gb NVME
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

38,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

35,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 500Gb NVME SS
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

34,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

33,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

31,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

28,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1660 V3
 • RAM: DDR4 64Gb
 • HDD: 2TB + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

27,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16Gb
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

25,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 24Gb
 • HDD: 1Tb + SSD 512Gb NVME
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

24,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

23,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 8GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

23,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

22,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

21,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 256GB NVME
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

20,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

19,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V4
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 256Gb NVME
 • VGA: Quadro k2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

17,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

16,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1630 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 256Gb
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

16,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

15,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

15,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

15,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

15,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

15,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

15,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

14,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2670
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 1650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1Tb + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 v2
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 256Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

10,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 500GB+ SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro k600
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

10,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core I7 7700
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 240Gb NVME
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

10,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8Gb
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

10,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core I7 7700
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 240Gb NVME
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

9,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

9,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

9,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 8Gb
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

9,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

9,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: No HDD + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 250GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

7,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3580
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GTX 750Ti 2GB GDDR5
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

7,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

7,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K420
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

7,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-7400
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

7,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-7400
 • RAM: DDR4 4GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

6,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

6,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

6,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

6,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-6500T
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

6,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-7400
 • RAM: 4Gb
 • HDD: 500Gb
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

6,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

5,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-6500T
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

5,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-6100
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

5,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-6100
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

5,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-7100
 • RAM: DDR4 4GB
 • HDD: SSD 120Gb
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

4,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-7100
 • RAM: 4Gb
 • HDD: 500Gb
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

4,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Pentium G4400
 • RAM: DDR4 4GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Intel HD Graphics 510
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

4,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

4,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

4,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

3,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
0931.8.9.10.11 0906.913.808
0931.8.9.10.11 0906.913.808