Máy Tính Kim Long dời về nhà địa chỉ 127 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 (Ngay ngã 4 Lê Hồng Phong và Trần Phú)
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

52,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DR4 64GBTự sửa lỗi
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 512Gb
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

46,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2698v3
 • RAM: DR4 32GB Tự sửa lỗi
 • HDD: SSD 512Gb NVME
 • VGA: GeForce RTX 3060
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

42,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 512Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

37,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

36,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640 V3
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 500Gb + SSD NVME 256Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

35,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

35,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 256GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

33,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 256Gb
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

32,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

29,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 64Gb
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 64GB
 • HDD: 1TB + SSD 512GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

25,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

24,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5000
Dell Precision T5820

Dell Precision T5820

23,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W-2135
 • RAM: 16GB DDR4 ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 500GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

23,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DR4 8GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120GB NVME
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

23,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120 GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

23,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

22,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 512GB
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

22,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Dell Precision T5820

Dell Precision T5820

21,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W-2135
 • RAM: 32Gb DDR4 ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 500GB + HDD 1TB
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 256GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

19,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

19,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

18,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Dell Precision T5820

Dell Precision T5820

16,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W-2135
 • RAM: 16GB DDR4 ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

16,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 1650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

15,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

15,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 256GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

14,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core I7 7700
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 256GB M.2
 • VGA: Radeon RX550 4GB
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

13,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

13,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

12,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

12,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

11,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3 1270 v5
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB M.2
 • VGA: Quadro M2000
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

11,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core I7 7700
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 256GB M.2
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

10,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220V5
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 256GB M.2
 • VGA: GeForce GTX 1050 Ti
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 256GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

9,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

9,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2670
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 128GB
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GT1030 4GB
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

8,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-7100
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 120GB Sata
 • VGA: GeForce GT1030 4GB
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

7,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

7,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 256GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

7,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-7400
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 240GB Sata
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

6,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

5,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-7100
 • RAM: DDR4 4GB
 • HDD: SSD 120GB Sata
 • VGA: Intel HD Graphics 630
0931.8.9.10.11 0934.251.251
0931.8.9.10.11 0934.251.251