Máy Tính Kim Long dời về nhà địa chỉ 127 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 (Ngay ngã 4 Lê Hồng Phong và Trần Phú)
0931.8.9.10.11 0934.251.251
0931.8.9.10.11 0934.251.251