Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

9,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

9,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

9,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

9,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 8Gb
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

9,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 32GB
 • HDD: No HDD + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 600
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

9,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

8,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

8,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

8,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

8,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1245v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

8,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 250GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

8,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

8,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

7,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

7,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

7,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K420
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

7,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-7400
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

7,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: Quadro 600
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

7,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-7400
 • RAM: DDR4 4GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Intel HD Graphics 630
0906.913.808
.