Máy Tính Kim Long dời về nhà địa chỉ 127 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 (Ngay ngã 4 Lê Hồng Phong và Trần Phú)
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

14,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

14,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core I7 7700
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 256GB M.2
 • VGA: Radeon RX550 4GB
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

14,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

13,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1630 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD120GB
 • VGA: GeForce GT1030 4GB
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: GeForce GT1030 4GB
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

13,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

13,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

12,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

12,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GT 730 2GB
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2670
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

11,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3 1270 v5
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB M.2
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

11,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core I7 7700
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 256GB M.2
 • VGA: Intel HD Graphics 630
Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

Máy Trạm Dell Precision T3620 MT

10,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220V5
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: SSD 256GB M.2
 • VGA: GeForce GTX 1050 Ti
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

10,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 256Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500Gb + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200 4GB - DDR5
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 500GB+ SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro k600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 v2
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

10,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 256GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 v3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB
 • VGA: GT 730 2Gb
0931.8.9.10.11 0934.251.251
0931.8.9.10.11 0934.251.251