Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500Gb + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

14,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

14,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

14,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2670
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

13,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K420
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

13,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

13,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

13,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

12,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

12,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

12,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 v2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

11,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

11,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

10,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 8GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro k600
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

10,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

10,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8Gb
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

10,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

10,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 600
0933.66.33.14
.