Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

51,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 512Gb
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

48,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 480Gb
 • VGA: Quadro K4000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

46,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 2Tb + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

44,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 512Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

38,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 2TB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

37,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

35,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 256GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

35,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

35,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 500Gb NVME
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

35,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

33,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro K4200
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

33,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

32,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

32,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

32,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

31,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V4
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 500Gb NVME EVO
 • VGA: Quadro K6000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

31,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

31,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

30,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

29,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

29,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 64Gb
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

29,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: 32Gb
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

29,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2643 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

28,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

28,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1660 V3
 • RAM: DDR4 64Gb
 • HDD: 2TB + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

27,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16Gb
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

27,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

27,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 64GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

26,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

25,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 24Gb
 • HDD: 1Tb + SSD 512Gb NVME
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

24,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 16Gb
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

24,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

24,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

23,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

23,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

23,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

23,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2697 v3
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1Tb + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

23,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

23,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120 GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

23,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

22,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V4
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

22,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

22,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

21,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 240G
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

20,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1Tb + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

20,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2673 V3
 • RAM: 16Gb
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

20,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 480GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

19,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

19,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2673 V3
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

19,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

19,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1660 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

19,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V4
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro k2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

18,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

18,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

17,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

17,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

17,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

17,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

16,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1630 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro k4000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

16,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

16,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2660 v3
 • RAM: 24GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

16,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1650 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

15,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

15,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

15,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

15,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

15,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

15,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

15,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2640 V3
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro k620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

15,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 240GB
 • VGA: Quadro K4200
0906.913.808
.