Máy Tính Kim Long dời về nhà địa chỉ 127 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 (Ngay ngã 4 Lê Hồng Phong và Trần Phú)
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

52,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DR4 64GBTự sửa lỗi
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 512Gb
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

46,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2698v3
 • RAM: DR4 32GB Tự sửa lỗi
 • HDD: SSD 512Gb NVME
 • VGA: GeForce RTX 3060
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

45,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2699 V3
 • RAM: DDR4 32GB Tự Fix Lỗi
 • HDD: SSD 512Gb NVME
 • VGA: GeForce RTX 3060
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

42,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 512Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

41,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2683 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 512Gb NVME
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

40,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2683 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVME 256GB
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

38,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

37,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

36,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640 V3
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: 500Gb + SSD NVME 256Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

35,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

35,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVMe 256GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

34,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2697 v3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 500Gb Nvme SS
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

34,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

33,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2640 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

33,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 256Gb
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

32,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

31,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 24GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

29,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 64Gb
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

28,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1660 V3
 • RAM: DDR4 64Gb
 • HDD: 2TB + SSD 512Gb Nvme
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

27,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 2680 v3
 • RAM: DDR4 16Gb
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 64GB
 • HDD: 1TB + SSD 512GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

25,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

24,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 24Gb
 • HDD: 1Tb + SSD 512Gb Nvme
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

24,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD NVME 256GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

24,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5000
Dell Precision T5820

Dell Precision T5820

23,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W-2135
 • RAM: 16GB DDR4 ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 500GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 8GB ECC Reg
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

23,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DR4 8GB ECC Reg
 • HDD: 1TB + SSD 120GB NVME
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

23,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120 GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

23,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

22,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 512GB
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

22,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

22,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500Gb + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

22,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

21,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Dell Precision T5820

Dell Precision T5820

21,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W-2135
 • RAM: 32Gb DDR4 ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 500GB + HDD 1TB
 • VGA: GTX 1660 6GB GDDR5
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

21,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 256GB Nvme
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

20,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K5200 8GB GDDR5 256Bit
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 256GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

19,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

19,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

18,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2695 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

18,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2670
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

18,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V4
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: 500GB + SSD 256Gb Nvme
 • VGA: Quadro k2200
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: Quadro K4000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 16GB
 • HDD: 1TB + SSD 120Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

17,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB Nvme
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K2200
Dell Precision T5820

Dell Precision T5820

16,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W-2135
 • RAM: 16GB DDR4 ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro 2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 120GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

16,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5 1650
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1Tb + SSD 480Gb
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

16,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z800 Workstation

Máy trạm HP Z800 Workstation

15,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 480GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

15,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: 500GB + SSD 240GB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

15,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: 1TB + SSD 240Gb
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

15,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2660
 • RAM: 24GB
 • HDD: 500GB + SSD 256GB
 • VGA: Quadro K2000
0931.8.9.10.11 0934.251.251
0931.8.9.10.11 0934.251.251