Việc render đòi hỏi một cpu vừa mạnh vừa nhiều nhân, vậy cùng tầm đầu tư ban đầu chúng ta hãy chọn cho mình giải pháp tối ưu nhất dành cho công việc.

Dưới đây là đoạn clip so sánh thời gian render của CPU i7 6700 và dual Xeon E5 2670

Cùng một file render, thời gian cho ra sản phẩm của bộ máy sử dụng Dual Xeon E5 2670 (8 nhân 16 luồng x 2 CPU) nhanh hơn gắn 2.44 lần so với máy chạy 1 chip i7 6700 (4 nhân 8 luồng) thế hệ 6. Với mức giá thị trường đối với i7 6700 là khoảng 6.xxx.xxx và dual Xeon e5 2670 là khoảng 5.xxx.xxx . Bạn sẽ lựa chọn giải pháp nào tối ưu nhất cho công việc của mình.