Video chi viết về thiết kế bên ngoài và cấu hình bên trong của chiếc máy trạm Dell Precision T1700 hiện đang có mặt tại Kim Long