Core i3-6100

CPU Intel Core i3-6100

Hàng tạm hết.
Core i5-6500T

CPU Intel Core i5-6500T

Hàng tạm hết.
Xeon E5-1620 V4

CPU Intel Xeon E5-1620 V4

Hàng tạm hết.
Core i5-7400

CPU Intel Core i5-7400

Hàng tạm hết.
Xeon E3-1245v3

CPU Intel Xeon E3-1245v3

Hàng tạm hết.
Core I7 7700

CPU Intel Core I7 7700

Hàng tạm hết.
Xeon E5-2640 V3

CPU Intel Xeon E5-2640 V3

Hàng tạm hết.
Xeon E5-2643 V3

CPU Intel Xeon E5-2643 V3

Hàng tạm hết.
Xeon X5680

CPU Intel Xeon X5680

Hàng tạm hết.
Xeon E5 2683 V4

CPU Intel Xeon E5 2683 V4

Hàng tạm hết.
Xeon E5-2623 V3

CPU Intel Xeon E5-2623 V3

Hàng tạm hết.
Xeon E5 2630 V3

CPU Intel Xeon E5 2630 V3

Hàng tạm hết.
Core I3 8100

CPU Intel Core I3 8100

Hàng tạm hết.
Core I5 8400

CPU Intel Core I5 8400

Hàng tạm hết.
Core I7 8700

CPU Intel Core I7 8700

Hàng tạm hết.
Core I3 9100

CPU Intel Core I3 9100

Hàng tạm hết.
Core I5 9400

CPU Intel Core I5 9400

Hàng tạm hết.
Core I7 9700

CPU Intel Core I7 9700

Hàng tạm hết.
Xeon E5 2699 V3

CPU Intel Xeon E5 2699 V3

Hàng tạm hết.
Xeon E3 1270 v5

CPU Intel Xeon E3 1270 v5

Hàng tạm hết.
Xeon E5 2698v3

CPU Intel Xeon E5 2698v3

Hàng tạm hết.
0931.8.9.10.11 0906.913.808
0931.8.9.10.11 0906.913.808